Tel.: 327 531 225  |   

„Obědy do škol ve Středočeském kraji ve školních letech 2023 – 2025“ je projekt zaměřený na podporu školního stravování na podporu bezplatného školního stravování ve Středočeském kraji pro děti, žáky a studenty trpící potravinovou nebo materiální deprivací“.

Naše škola uzavřela smlouvu o partnerství s poskytnutím finančních prostředků v rámci „Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí finančních prostředků zřízené příspěvkové organizaci Středočeského kraje na podporu bezplatného školního stravování ve Středočeském kraji pro děti, žáky a studenty trpící potravinovou nebo materiální deprivací“ realizované v rámci projektu „Obědy do škol ve Středočeském kraji ve školních letech 2023 – 2025“.