Tel.: 327 531 225  |   

Na  samém  začátku  měsíce  jsme přivítali významný den a vyrazili na školní zahradu i do okolí školy.

Mezinárodní den ptactva (1. duben) byl námětem na pestré tvoření  i zajímavou  zábavu. Na jedno odpoledne se z nás stali okřídlení  kamarádi  a na školní zahradě jsme si  postavili  hnízdo „na míru“. Vyzkoušeli  jsme  si  práci budoucích ptačích rodičů a obdivovali jejich píli.  Zalistovali  jsme  naučnými knihami  i atlasem a prozkoumali okolí místa naší výstavby. Zalétli jsme si rychlou chůzí do města i do parku a těšili se z nasbíraných  popadaných  úlomků větví a větviček.  Na školní zahradě jsme přidali hnízdu  na objemu a  bylo  hotovo. Uvelebili  jsme  se tedy  v sedě  i v leže, nechali se hřát jarním sluníčkem a zaposlouchali se do zvuků přírody.  Připomínkou mezinárodního dne ptactva byla ještě jedna krásná činnost. Naše dílničky se zaplnily drobným pracovním náčiním, jemným pletivem, nasbíranými peříčky, vyčesanými zvířecími chlupy, nastřihanými kousky látek, mechem  a listím. Dle návodu jsme tedy vyrobili zásobník na hnízdící materiál a naplnili ho. Nadšeni z povedené  práce a  podané  pomoci  jsme ho nakonec připevnili na jeden z ovocných stromů naší zahrady a bavili se pohledem na další bezva nápad v přírodě.

Dubnový měsíc nás jako každý rok zkoušel  z dopravní  bezpečnosti. Tentokrát jsme se  vydali  za dopravními značkami přímo do provozu města, ale i  do klidnějších částí za město. Společně jsme hledali  druhy příkazu, zákazu i informace a zastavili se u přechodů  pro  chodce  bez semaforu. Malé sportovní  hřiště  nám poskytlo zázemí pro přehlídku chůze ve dvojicích  a trénink  pravolevé orientace.  Nakonec  jsme v  zeleni  školní  zahrady  otevřeli  lékařskou pohotovost, ošetřili  úraz a uskutečnili několik telefonátů z místa dopravní nehody. Nechyběla ani on line dopravní  výchova,  prostřednictvím  interaktivní tabule jsme  si  zahráli hry, odpovídali na kvízové otázky a řídili školní autobus.

 Ke Dni Země (22. duben) jsme si nejprve nadělili pěstitelský pokus s naklíčeným  kaštanem a díky danému času a potřebné péči jsme mohli  přesadit miniaturu stromu jírovce maďalu na označené místo u  školní zahrady.  Příroda nám stále dokazuje,  jak  krásná  dokáže být a kolik síly v sobě má. Zopakovali jsme si tedy společnou vycházkou jak správně a zodpovědně se k ní chovat. Nakreslený plánek míst s kontejnery na tříděný odpad v našem městě byl nápovědou.  Pojmenovali jsme si  druhy  obalů,  začetli se do nalepených informačních  štítků  na  víku  kontejneru a  s  údivem  se zaposlouchali  do přednášky  o době rozkladu  odhozeného  odpadu ve volné přírodě.

Na Filipojakubskou noc jsme se těšili celý měsíc a náležitě se na ni připravili. Při malém posezení v kruhu jsme si pověděli o historii tohoto zvláštního svátku, začetli se do tradičních zvyků našich předků  a hledali rozdíly v jeho současné  podobě. Jak se chránit proti magii a uhranutí čarodějnicí, jak si zajistit úrodný celý rok?  Nakreslíme  si kruh na vstupní dveře nebo  budeme házet zapálenými košťaty? Začetli jsme se do knih plných historie a  nanečisto  se  zkoušeli  z ochranných opatření  proti  kouzlu.  Malá  čarodějnice  se povedla,  v pracovních činnostech  jsme vlastním nápadem oživili její podobu a připravovali se na zapálení  ohně  na krytém místě školní zahrady.  Ale protože nás na poslední chvíli překvapily rozmary počasí a byl vydán zákaz  rozdělávání  ohňů v  celé  České republice,  sešli  jsme se ve třídě školní družiny a užili si dobrodružné odpoledne   trochu jinak.

Buřtíky opečené v  troubě  voněly  celou  školou  a  naše čarodějnice  nakonec  vsedě  přihlížela  vaření  lektvarů  a  pokusům  plných magie. Netradičně zajímavé loučení s dubnovým  měsícem  je za námi, půjdeme tedy květnu  naproti a  čáry a kouzla necháme za sebou.