Tel.: 327 531 225  |   

V polovině prosince jsme měli možnost se setkat s opravdovou spisovatelkou knih. Paní Klára Mayerová, spisovatelka a ilustrátorka své knihy s názvem - Kdy má králík bobky - pořádala v místní knihovně besedu pro žáky základních škol. Její kniha s veselým názvem pojednává o vážném tématu skryté dlouhodobé šikany mezi spolužáky. Autorka předčítala krátké pasáže ze své knížky a nenásilně zapojovala do debaty přítomné žáky. Během besedy prozradila, že sepsaný příběh ze školního prostředí je její vlastní příběh. Závěrem děti vyzvala, aby nebyly lhostejné k tak závažnému problému, jako je skrytá a neřešená šikana, která může způsobit hluboká traumata.