Tel.: 327 531 225  |   

V pátek 8. září 2023 jsme se s naší logopedickou třídou druháků vydali na cvičení v přírodě. Hned ráno jsme si s ostatními spolužáky ze všech tříd nacvičili požární evakuaci a následně jsme se vydali za dobrodružstvím. Cílem naší cesty bylo nalézt poklad, který se týkal tématu celého našeho následujícího školního roku. Hráli jsme takzvanou šipkovanou, tedy, šli jsme po šipkách a děti plnily na jednotlivých stanovištích různé úkoly, které byly napsané na papíře, smotané do ruličky a důkladně ukryté. Děti musely udělat udaný počet kroků, čímž si procvičily počítání, aby ukrytý úkol nalezly. Při každém úkolu se střídaly ve čtení, tudíž každý žák se procvičil také ve čtení. Děti byly moc šikovné, zpívaly písničky, hledaly přírodniny a skládaly z nich počáteční písmeno svého jména, dělaly dřepy, vymýšlely zvířata na počáteční písmeno svého jména aj. Děti byly velmi šikovné a postupně jsme se dopracovali i k pokladu. Dalo jim trochu práce, než ho nalezly, ale radost z nalezení byla obrovská. V pokladu se ukrýval maskot naší letošní třídy, Harry Potter a samozřejmostí bylo malé mlsání v podobě bonbonků. Poté jsme společně posvačili a vydali se zpět rovnou na oběd. Děti byly ze cvičení v přírodě velmi nadšené, neboť někteří hráli šipkovanou poprvé.