Tel.: 327 531 225  |   

28. květen patří hrám, je totiž Světový den her, který v roce 1999 vyhlásila Mezinárodní asociace knihoven hraček (International Toy Library Association).

Světový den her byl poprvé slaven v roce 2007 na iniciativu Asociace herního průmyslu. Cílem této akce bylo oslavit herní komunitu a ukázat, jak hry ovlivňují naši kulturu a společnost. Od té doby se Světový den her slaví každoročně a stává se stále větším a významnějším svátkem pro fanoušky her po celém světě.

Co je prospěšné na hraní her:

  1. Rozvoj dovedností: Hry mohou rozvíjet dovednosti jako jsou logické myšlení, týmová práce a rychlé reakce.
  2. Zlepšení kognitivních schopností: Některé hry mohou zlepšit paměť, pozornost a schopnost řešit problémy.
  3. Zlepšení nálady: Hraní her může pomoci při redukci stresu a zlepšit náladu.

Pro žáky byl v rámci tříd připraven program podporující jejich zájem o hru a hraní. Ve třídě VII. například pexeso, které bylo hráno formou třídního turnaje. Vítězové byli všichni. Každý se zhostil úlohy vítěze i poraženého. Ve smyslu fair play.

Žáci ve školní družině hráli pohybové hry, trénovali ohebnost, mrštnost a orientaci v prostoru. Následovaly stolní hry na rozvoj postřehu a paměti, sluchové hry a výtvarné hry pro upevnění jemné motoriky. Závěrem byly kolektivni hry na dětském hřišti a spontánní nápady na zábavu hrou.

Pro všechny byli na chodbě připraveny stolní dřevěné hry. Mohli tedy hrát se svými mladšími i staršími spolužáky. O cvrkot a výskaní nebyla nouze. Přichystané hry budou pro velký zájem k dispozici po celý týden.