Tel.: 327 531 225  |   

Koncem září se uskutečnila dopravní soutěž pro žáky všech ročníků ve Zruči v Okružní. Na dvou vnitřních stanovištích si žáci prověřili své vědomosti z dopravní výchovy a na venkovních stanovištích předvedli jízdu zručnosti na kole a koloběžce. Všichni dodržovali předepsaná pravidla, jízda na dopravním prostředku byla vždy s přilbou. Vyhodnocení soutěže bylo zvlášť pro kola a pro koloběžky. První a druhé místo v jízdě na kole i na koloběžce obsadila děvčata, třetí místo uzavřeli chlapci. Zářijová dopravní soutěž se vydařila, všichni žáci předvedli hezké výkony a byli za ně odměněni.