Tel.: 327 531 225  |   

V měsíci dubnu jsme orientovali výuku do oblastí dopravní výchovy a věnovali se spolu s žáky otázkám bezpečnosti v silničním provozu. Toto téma prostupovalo různými předměty – od prvouky, přes tělesnou či občanskou výchovu. K prevenci dopravních úrazů jsou ovšem žáci vedeni pravidelně díky četným vycházkám do okolí školy.

Znalosti, jež žáci nabyli v průběhu školní docházky, mohli následně využít při dopravní soutěži, kterou jsme pro ně zorganizovali  29. 4. 2024. Soutěž měla dvě části – teoretickou a praktickou. V rámci teoretické části žáci (ve skupinách a po jednotlivých ročnících) odpovídali na připravené otázky týkající se základů bezpečného a ohleduplného chování chodce i cyklisty. Nechybělo ověření znalosti dopravních značek či povinné výbavy jízdního kola. Praktická část zahrnovala jízdu zručnosti na cyklistickém kole, koloběžce i skateboardu. Žáci si vyzkoušeli, jak by přenesli raněného a získali tak cenné dovednosti, které mohou využít k samostatné účasti v silničním provozu.

Všichni mile překvapili svými teoretickými znalostmi a šikovností při plnění praktických úkolů. Děkujeme.