Tel.: 327 531 225  |   

Ve čtvrtek 18.1. jsme se ve Zruči zaměřili na sebepoznávání a posilování vztahů v kolektivu. Projektové dopoledne jsme začali aktivitou „Ruce“. V rámci této aktivity žáci obkreslili svou dlaň a do každého prstu napsali jednu svou pozitivní vlastnost nebo charakteristiku. Vystřihnuté ruce se promíchali a žáci hádali, o čí ruku se jedná. Poté následovala aktivita „Molekuly aneb co máme společného“, při které měli žáci úkol vytvořit molekulu podle zadaného úkolu. Dopoledne pokračovalo besedou s Mgr. Alenou Blažkovou na téma „Na světě nejsi sám“. Jejím obsahem bylo pomoci žákům pochopit, že jejich život a život ostatních je jedinečný a že ho musíme chránit. Život znamená také neubližovat druhým a vzájemně si pomáhat. Projektové dopoledne jsme zakončili třídnickou hodinou, v rámci které jsme zhodnotili 1. pololetí.