Tel.: 327 531 225  |   

Stalo se již tradicí, že se naše škola zapojuje do celostátní dobrovolnické akce Ukliďme Česko. Nejinak tomu bylo i letošního 15. září, kdy všichni žáci spolu se svými učitelkami a asistentkami vyrazili do boje s odpadky. Vyzbrojeni pytli a ochrannými rukavicemi prozkoumávali kdejaká zákoutí v blízkém i vzdáleném okolí školy a získané úlovky pečlivě posbírali. Ty pak skončily v kontejnerech směsného odpadu a našemu městu se zase alespoň trošku ulevilo.