Tel.: 327 531 225  |   

Jaro v barvách. 

Jaro vždy přináší spoustu výtvarných námětů a tvoření do vyučovacích hodin výtvarné a pracovní výchovy. Březen změní roční období, objeví se první jarní květiny, rodí se nová mláďata, slaví se Velikonoce, malují se vajíčka. V dubnu se slaví Den Země a příroda ještě více rozkvete. Oproti zimnímu tvoření se výrobky žáků výrazně barevně proměnily a vzniklé veselé výrobky rozveselily nástěnky v naší škole ve Zruči n. S.