Tel.: 327 531 225  |   

Těšení se na Ježíška jsme si zpříjemňovali přípravami na vánoční besídku. Letošní chystání bylo obzvláště důkladné a výsledek se záhy dostavil. Zářící stromeček, vyzdobená třída, stoly plné ovoce, cukroví a nejrůznějších laskomin spolu s námi s napětím očekávaly první hosty. Před desátou hodinou byla třída plná maminek, tatínků, babiček, dědečků, sourozenců, tet, strejdů i bývalých paní učitelek a vystoupení mohlo začít. Přednes vánočních básniček střídaly taneční produkce, divadelní scénka i hudební rytmická cvičení a každé vystoupení bylo po zásluze odměněno potleskem. Na závěr besídky zazněly společně zazpívané vánoční písně a koledy. A pak už následovala volná zábava, vyprávění a rozdávání drobných dárečků. Velkou radost všem udělal dárek od maminky našeho spolužáka, která pro nás namalovala překrásný obraz. Děkujeme těm, kteří nás přišli dnes podpořit a přejeme všem blízkým a přátelům krásné vánoční svátky a nový rok 2024 plný zdraví a lásky.