Tel.: 327 531 225  |   

Do předposledního měsíce kalendářního roku se toho vešlo opravdu hodně. Zábavě a činnosti se v obou oddělení školní družiny dařilo a nás to všechny moc těšilo! Připomněli jsme si vybrané sváteční dny a oživili ducha tradic vzpomínkami. S úctou jsme nahlédli na místní hřbitov a pohled na vybarvené  chryzantémy  ve vázách nám představil  atmosféru  českých Dušiček. Vyprávěli jsme si prožité příběhy a mnohdy se vrátili v čase pro někoho, kdo již s námi nemůže být.  Zábavnou formou jsme sestavili strom života naší rodiny a v zápalu her si postupně vyjmenovali a popsali všechny její milované členy. Vyhlíželi jsme samozřejmě i svatého Martina. Netradičně jsme tvořili, skládali papír, vyšívali na kartonu a lepili. Sněhobílý kůň i husa povídačka se poté příhodně vyjímali na nástěnkách v budově školy. Došlo i na dramatickou činnost, stali se z nás hrdinové legendy a zkusili jsme se podělit o svůj plášť se žebrákem. S větrem o závod a s liškohrátky   zvířátkového kalendáře se neloučíme, jen shrabeme popadané listí na školní zahradě  a pokročíme  do  prosincového  finále.