Tel.: 327 531 225  |   

Březen se nese v duchu finančního zdraví, a proto jsme se rozhodli dětem tento náročný svět financí více přiblížit a to zajímavou a zábavnou formou. Finanční gramotnosti se samozřejmě věnujeme v průběhu celého školního roku, zejména v hodinách matematiky, ale též vlastivědy či občanské výchovy. Dne 14. 3. 2024 jsme přichystali projekt, jehož hlavním cílem bylo vést žáky k zodpovědnému finančnímu rozhodování.

V úvodu byli žáci seznámeni s různými světovými platidly. Poznali tak rozmanitost bankovek i mincí po celém světě. Na českých bankovkách (současných i minulých) správně poznávali a spojovali vyobrazené osobnosti. Společně jsme se věnovali také peněžním padělkům a jakým způsobem poznáme falešné peníze. Zaměřili jsme se také na mince, jejich hodnotu, barvu i potisk. Jedním z úkolů bylo mimo jiné poskládat rozstříhanou minci. Mezi další výzvy, které jsme žákům uložili, bylo například rozměnit větší částku na menší, správně vrátit nebo složit přesně určenou sumu peněz. Nechyběl ani improvizovaný obchod, ve kterém žáci nakupovali plyšáky s různými hodnotami. Pověděli jsme si i o jiných formách platebního styku, o údajích na platební kartě, riziku půjček i nástrahách na internetu. Se staršími žáky jsme ještě navíc odpovědně řešili otázku rodinného rozpočtu, rozdělovali jsme příjmy a výdaje domácnosti nebo odhadovali cenu za různé zboží. Mladší žáci si mezitím navrhli vlastní ručně malovanou bankovku i minci.

Všem zúčastněným patří velké poděkování a pochvala za týmovou práci.