Tel.: 327 531 225  |   

Na 21. 3. připadá Světový den Downova syndromu. Nošením rozdílných ponožek vyjadřujeme podporu a sympatie lidem s tímto celoživotním onemocněním. I letošní rok se žáci společně s pedagogy nadšeně zapojili do tzv. Ponožkové výzvy.  Žáci získali informace o chromozomech, o odlišnosti i výjimečnosti osob s Downovým syndromem a uvědomili si, že díky vzájemnému respektu můžeme žít všichni společně. Na závěr jsme se všichni vyfotili v různobarevných ponožkách.