Tel.: 327 531 225  |   

Ředitelka Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 vyhlašuje

na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění

na den 29. září  2023 volný den.